Navigace: Biochemie > Alkaloidy

Alkaloidy

Alkaloidy patří k organickým sloučeninám. Jedná se o dusíkaté látky (vždy obsahují dusík), které se vytvářejí v malém množství při metabolismu aminokyselin (odkaz na příslušené místo do proteinů). Naprostá většina alkaloidů se vyskytuje v rostlinách, nicméně mohou být obsaženy rovněž v těle některých živočichů a hub. V organismech se velice často vyskytují jako zásadité soli karboxylových kyselin. Alkaloidy mají většinou ve své struktuře heterocyklickou sloučeninu.

Funkce alkaloidů

Alkaloidy plní v mnoha případech v organismech ochrannou funkci, tedy mají hořkou chuť, omamné účinky a silnou toxicitu, která může vést až k smrti (např. silný jed kurare). Jsou tedy obranou před býložravci, naopak ale rovněž lákají opylovače. Některé alkaloidy jsou přitom návykovými látkami, ovšem zdaleka ne všechny, a některé jsou dokonce využívány v lékařství.

Nejrůznější alkaloidy fungují různě. Ve velkém množství případů jsou ale podobné biogenním aminům, tzn. neurotransmiterům. Podle funkce je lze dělit, a to do mnoha různých kategorií. Známe např. euforika (blaženost a euforie), hypnotika (uspávání), analgetika (tišící efekt), anestetika (znecitlivění) nebo psychedelika (nazývané také halucinogeny či enteogeny). Možných kategorií je však daleko více.

Neheterocyklické alkaloidy

Mezi neheterocyklické alkaloidy, kterých je minimum, patří zejména amfetaminy. Mezi ně řadíme mezkalin, jenž se např. vyskytuje v kaktusech peyote (Mexiko) a San Pedro (Jižní Amerika) a má silně halucinogenní účinky. Dále sem patří methylamfetamin neboli pervitin, který odstraňuje únavu a výrazně zvyšuje aktivitu. Jmenujme ještě MDMA neboli extázi (známou taneční drogu) a efedrin. Ten se používá při léčbě kašle a astmatu.

Heterocyklické alkaloidy

Tato daleko početnější skupina alkaloidů se dělí podle obsažených heterocyklických sloučenin. Patří sem pyridinové alkaloidy, mezi které spadá např. nikotin, jejž nalezneme v listech tabáku. Jedná se o velice toxickou látku se stimulačními a uvolňujícími účinky. Do tropanových alkaloidů patří atropin, který nalezneme v rostlinách z čeledi lilkovitých (např. blín, rulík zlomocný, mandragora), a kokain. Ten je získáván z listů kokainovníku pravého.

Jmenujme rovněž chinolinové alkaloidy, jejichž původcem jsou makovice, z nichž se získává opium. Z něj se pak vyrábí morfin (a z něho heroin) a kodein. Čtvrtou skupinou jsou indolové alkaloidy, které jsou často přítomny v houbách, zejména v paličkovici nachové. Právě z této houby bylo přitom syntetizováno LSD. Do této skupiny alkaloidů patří i houby obsahující psilocybin, tedy lysohlávky. Od indolu jsou odvozeny i tryptaminy, zejména legendární psychedelikum DMT.

Do purinových alkaloidů spadá dobře známý kofein, mezi chininovými alkaloidy nalezneme chinin a mezi piperidinovými alkaloidy zase piperidin. Jako poslední jmenujme steroidní alkaloidy, kam patří např. solandin. K těmto alkaloidům nicméně patří rovněž účinný jed batrachotoxin, který se vyskytuje v tělech žab z čeledi Dendrobatidae, brouků čeledi Melyridae, ale i ptáků, a to rodu Pitohui a Ifrita kowaldi.